ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Навчально-методичне забезпечення Дніпровського інституту МАУП

 1. Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія
 2. Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності 053 Психологія

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

 1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
 2. Методичне забезпечення курсового проектування
 3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

 1. Інформація про наявність бібліотеки
 2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою
 3. Перелік фахових періодичних видань
 4. Інформація про діяльність Інституту

Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності 053 Психологія

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забеспечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 1. Інформація про загальну площу приміщень
 2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями
 3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
 4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення комп'ютерних лабораторій
 5. Інформація про соціальну інфраструктуру

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 1. Інформація про наявність бібліотеки
 2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою
 3. Перелік фахових періодичних видань
 4. Інформація про діяльність Інституту