ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність («+», «-» або немає потреби) 
Навчального контенту
Планів практичних (семінарських) занять
Завдань для лабораторних робіт
Завдань для самостійної роботи студентів*
Питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
Завдань для комплексної контрольної роботи
ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикл  загальної  підготовки

1

Соціологія

+

+

Немає потреби

+

+

+

2

Політологія

+

+

Немає потреби

+

+

+

3

Українська мова (за професійним спрямуванням)

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

4

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

5

Правознавство

+

+

Немає потреби

+

+

+

6

Історія України

+

+

Немає потреби

+

+

+

7

Філософія

+

+

Немає потреби

+

+

+

8

Релігієзнавство

+

+

Немає потреби

+

+

+

9

Етика та естетика

+

+

Немає потреби

+

+

+

10

Логіка

+

+

Немає потреби

+

+

+

11

Культурологія

+

+

Немає потреби

+

+

+

12

Основи біології, генетики людини та антропології

+

+

Немає потреби

+

+

+

13

Основи демографії

+

+

Немає потреби

+

+

+

14

Педагогіка

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

15

Основи менеджменту

+

+

Немає потреби

+

+

+

16

Історія Християнської церкви та основи християнської моралі

+

+

Немає потреби

+

+

+

17

Фізична культура

+

+

Немає потреби

+

+

+

18

Основи інформатики та обчислювальної техніки

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

Цикл професійної  підготовки

19

Зоопсихологія

+

+

Немає потреби

+

+

+

20

Анатомія та еволюція нервової системи людини

+

+

Немає потреби

+

+

+

21

Психофізіологія

+

+

Немає потреби

+

+

+

22

Філософія психології

+

+

Немає потреби

+

+

+

23

Математична статистика та математичні методи в психології

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

24

Вступ до спеціальності з напряму «Психологія»

+

+

Немає потреби

+

+

+

25

Загальна психологія

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

26

Практикум із загальної психології

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

27

Експериментальна психологія

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

28

Соціальна психологія

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

29

Вікова психологія

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

30

Клінічна психологія

+

+

Немає потреби

+

+

+

31

Патопсихологія з основами дефектології

+

+

Немає потреби

+

+

+

32

Педагогічна психологія

+

+

Немає потреби

+

+

+

33

Психодіагностика

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

34

Історія психології

+

+

Немає потреби

+

+

+

35

Диференціальна психологія

+

+

Немає потреби

+

+

+

36

Психологія праці

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

37

Інженерна психологія

+

+

Немає потреби

+

+

+

38

Основи психотерапії

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

39

Юридична психологія

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

40

Криміналістика

+

+

Немає потреби

+

+

+

41

Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

+

+

Немає потреби

+

+

+

42

Основи психологічної практики (практична психологія)

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

43

Методика викладання психології

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

44

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

45

Психологія управління

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикл загальної підготовки

46

Психологічне консультування

+

+

Немає потреби

+

+

+

47

Теорія та практика психотренінгу

+

+

Немає потреби

+

+

+

48

Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності

+

+

Немає потреби

+

+

+

49

Візуальна психодіагностика

+

+

Немає потреби

+

+

+

50

Психологічна корекція

+

+

Немає потреби

+

+

+

51

Психологія особистості

+

+

Немає потреби

+ «ІТ»

+

+

52

Ділова іноземна мова

+

+

Немає потреби

+

+

+

Цикл професійної  підготовки

53

Організація діяльності психологічних служб

+

+

Немає потреби

+

+

+

54

Психологія сім’ї

+

+

Немає потреби

+

+

+

55

Психологія спільної діяльності

+

+

Немає потреби

+

+

+


*У разі використання інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної роботи студентів робиться позначка «ІТ»