ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Дніпропетровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Денна форма

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Назва спеціальності Вартість за семестр, грн. Вартість за рік, грн.
1 Менеджмент (менеджмент підприємницької діяльності) 4880 9760
2 Право (комерційне та трудове право) 4980 9960
3 Психологія (практична психологія) 4880 9760

Заочна форма

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Назва спеціальності Вартість за семестр, грн. Вартість за рік, грн.
1 Психологія (практична психологія) 3080 6160
2 Фінанси і кредит (міжнародна економіка та фінанси) 3080 6160
3 Міжнародна економіка та банківська справа 3080 6160
4 Облік і аудит 3080 6160
5 Маркетинг (міжнародний маркетинг та реклама) 3080 6160
6

Менеджмент (менеджмент підприємницької діяльності)
(в т.ч. перепідготовка)

3080 6160
7 Економіка та управління персоналом 3080 6160
8 Право (комерційне та трудове право) 3830 7660