ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Дніпропетровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Для вступу до Дніпропетровського інституту МАУП необхідно подати:

1. Заяву на ім'я ректора із зазначенням обраної спеціальності та форми навчання;

2. Паспорт і дві копії сторінок паспорта, де зазначене прізвище, ім'я, по батькові, ким виданий, прописка;

3. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, отриманий вступниками в поточному році;

4. Оригінал документа про освіту з додатком і дві копії (один комплект завірений нотаріально);

5. Ідентифікаційний номер (оригінал та копія) – для денної форми навчання;

6. Шість фотокарток (3х4);

7. Медичну довідку за формою 086-У;

8. Довідку з місця роботи (для тих, хто працює);

9. Військовий квиток або приписне свідоцтво (для денної форми навчання).