Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Дисципліни вільного вибору студента

 Сторінка знаходиться в розробці!

Для бакалаврів:

 Аудит персоналу

 Бізнес-планування та створення стартапів

 Бізнес-право

 Бізнес-тренінг

 Вступ до спеціальності "Економіка"

 Глобалізація туризму

 Демографія

 Державне регулювання зайнятості

 Державне та регіональне управління туризмом та готельним бізнесом

 Екологічний туризм

 Економіка підприємства

 Економіка праці та соціально-трудові відносини

 Економічний аналіз

 Екскурсологія

 Етика бізнесу

 Етнотуризм

 Комунікативний менеджмент

 Лідерство та управління конфліктами

 Менеджмент безпеки

 Методи та технології прийняття управлінських рішень

 Моніторинг в туристичній індустрії

 Мотивація персоналу суб'єктів туристичної індустрії

 Мотивування персоналу

 Нормування праці

 Облік і аудит

 Операційний менеджмент

 Організаційна поведінка

 Організація курортно-лікувального туризму

 Організація праці

 Організація праці в туризмі

 Організація санаторно-курортного обслуговування

 Основи антикризивого управління

 Основи безпеки підприємства

 Основи інвестиційного менеджменту

 Основи маркетингу

 Основи медичного туризму

 Основи менеджменту

 Основи наукових досліджень в менеджменті

 Основи наукових досліджень в сфері туризму

 Основи наукових досліджень в сфері управління персоналом

 Основи транспортної системи України

 Основи управління готельним бізнесом

 Основи управління ризиками в туризмі

 Охорона праці в галузі

 Правові засади менеджменту

 Рекламна діяльність в туризмі

 Рекреаційні комплекси світу

 Ризик-менеджмент

 Ринок праці

 Розміщення продуктивних сил

 Сервіс і дизайн в готельно-туристичному комплексі

 Ситуаційний менеджмент

 Сільський зелений туризм

 Соціально-політичні студії

 Страхування

 Техніка адміністративної діяльності

 Технологія обслуговування в туристичних коплексах і готелях

 Тренінг з ділового спілкування

 Управління бізнес-процесами

 Управління виробничими групами

 Управління інноваціями

 Управління інформаційними зв’язками

 Управління конкурентоспроможністю організації

 Управління оплатою праці

 Управління персоналом

 Управління персоналом в транснаціональних компаніях

 Управління персоналом

 Управління трудовим потенціалом

 Фінанси, гроші та кредит

 Франдрайзинг

 Ціноутворення