Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Робочі навчальні програми

 Сторінка знаходиться в розробці!

Обов’язкові дисципліни для бакалаврів

 Академічні студії

 Аудит і оцінювання управлінської діяльності

 Аудит персоналу

 Безпека туризму

 Бізнес-тренінг з організаційної роботи туристичних підприємств

 Вища математика

 Вступ до спеціальності "Економіка"

 Вступ до спеціальності "Менеджмент"

 Вступ до спеціальності "Туризм"

 Географія туризму

 Державне регулювання зайнятості

 Державне та регіональне управління

 Економіка підприємства

 Економіка праці та соціально-трудові відносини

 Економіка туристичного підприємства

 Економічна інформатика

 Зовнішньоекономічна діяльність

 Інформаційні системи і технології

 Інформаційні системи та технології

 Історія менеджменту

 Історія туризму

 Макроекономіка

 Маркетинг в туризмі

 Менеджмент

 Менеджмент в туризмі

 Менеджмент організацій

 Міжнародна економіка

 Мікроекономіка

 Мотиваційний менеджмент

 Мотивування персоналу

 Нормування праці

 Облік і аудит

 Організація анімаційної діяльності

 Організація готельного господартсва

 Організація екскурсійної діяльності

 Організація праці

 Організація проектування підприємства

 Організація ресторанного господарства

 Організація туристичних подорожей

 Основи корпоративного управління

 Основи маркетингу

 Основи менеджменту

 Основи міжнародного туризму

 Основи наукових досліджень в сфері управління персоналом

 Основи підприємницької діяльності

 Основи проектного менеджменту

 Основи туризмознавства

 Основи управління якістю туристичних послуг

 Політична економія

 Рекреалогія

 Ринок праці

 Ринок туристичних послуг

 Розміщення продуктивних сил

 Стандартизація і сертифікація туристичних послуг

 Статистика

 Стратегічне управління підприємством

 Страхування в туризмі

 Теорія організації

 Транспортне забезпечення в туризмі

 Туристичне краєзнавство

 Туристичне країнознавство

 Туроперейтинг

 Управління оплатою праці

 Управління персоналом

 Управління персоналом в транснаціональних компаніях

 Управління трудовим потенціалом

 Фінанси підприємства

 Фінанси, гроші та кредит