Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Академія вперше пройшла процедуру акредитації в Міжнародному Акредитаційному Агентстві

Вівторок, 16 лютого 2021
Академія вперше пройшла процедуру акредитації в Міжнародному Акредитаційному Агентстві

Міжрегіональна Академія управління персоналом вперше пройшла процедуру акредитації.

Наприкінці 2020 року Міжрегіональна Академія управління персоналом вперше пройшла процедуру акредитації в Міжнародному Акредитаційному Агентстві — ЦАІ (Центр Академічної Інформації, м. Рига, Латвія), яке серед інших міжнародних агенцій можна знайти в списку, затвердженому Розпорядженням Кабінетом Міністрів України 10 липня 2019 року «Про затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в Україні».

Міжрегіональна Академія управління персоналом уклала договір з Фундацією «Центр Академічної інформації» (ЦАІ) м. Рига, Латвія в березні 2020 року щодо проходження міжнародної акредитації для освітніх програм «Право» за спеціальністю 081 «Право» та «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія» освітній рівень магістр у восьми своїх відокремлених структурних підрозділах: Волинському, Житомирському, Одеському, Херсонському, Хмельницькому, Центрально-українському, Дніпровському та Львівському інститутах.

Правомірність укладення договору про співпрацю та право латиської агенції проводити оцінку та акредитацію навчальних програм визначається Законом України «Про вищу освіту», Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 №977 «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та вищезгаданим Розпорядженням КМУ № 554-р від 10 липня 2019 року.

Організаційні та акредитаційні процедури тривали з березня по грудень 2020. По завершенню роботи груп експертів з керівництвом Академії та представниками структурних підрозділів, надання експертних висновків та рішення членів Ради латиської агенціїнаприкінці року, в грудні, Академія отримала Акредитаційні Сертифікати, які представлені нижче в сканованих копіях.

Слід зазначити, що МАУП є одним з небагатьох вищих навчальних закладів в Україні, які успішно пройшли процедуру міжнародної акредитації, що значно підвищує іміджеву та рейтингову вагу дипломів нашої Академії.

1 2 2 4 5 6 7 8