ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

  1. Цикл загальної підготовки
  2. Цикл професійної підготовки

Цикл загальної підготовки

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів*
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Обов’язкові дисципліни загальної підготовки

Етнопсихологія

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Теоретико-методологічні проблеми психології

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Практика індивідуальних психологічних консультацій

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Психологія творчості

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Загальна та кримінальна сексологія

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Методика та організація наукових досліджень

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Методика викладання у вищій школі

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Соціологія

+
+
Немає потреби
+
+
+

Політологія

+
+
Немає потреби
+
+
+

Українська мова (за професійним спрямуванням)

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Правознавство

+
+
Немає потреби
+
+
+

Історія України

+
+
Немає потреби
+
+
+

Філософія

+
+
Немає потреби
+
+
+

Релігієзнавство

+
+
Немає потреби
+
+
+

Етика та естетика

+
+
Немає потреби
+
+
+

Логіка

+
+
Немає потреби
+
+
+

Культурологія

+
+
Немає потреби
+
+
+

Основи біології, генетики людини та антропології

+
+
Немає потреби
+
+
+

Основи демографії

+
+
Немає потреби
+
+
+

Педагогіка

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Основи менеджменту

+
+
Немає потреби
+
+
+

Історія Християнської церкви та основи християнської моралі

+
+
Немає потреби
+
+
+

Фізична культура

+
+
Немає потреби
+
+
+

Основи інформатики та обчислювальної техніки

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+
Вибіркові дисципліни загальної підготовки

Актуальні проблеми соціальної психології

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Психологія впливу

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Психологія сексуальності

+
+
Немає потреби
+
+
+

Актуальні проблеми нейропсихології

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Кризове консультування

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Сімейна системна психотерапія

+
+
Немає потреби
+
+
+

Судово-психологічна експертиза

+
+
Немає потреби
+
+
+

Клінічний психоаналіз

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Психологічне консультування

+
+
Немає потреби
+
+
+

Теорія та практика психотренінгу

+
+
Немає потреби
+
+
+

Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності

+
+
Немає потреби
+
+
+

Візуальна психодіагностика

+
+
Немає потреби
+
+
+

Психологічна корекція

+
+
Немає потреби
+
+
+

Психологія особистості

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Ділова іноземна мова

+
+
Немає потреби
+
+
+

Цикл професійної підготовки

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів*
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Обов’язкові дисципліни професійної підготовки

Методологія та методи психологічних досліджень

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Соціально-психологічна адаптація

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Актуальні проблеми медичної психології

+
+
Немає потреби
+
+
+

Психологія організацій

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Зоопсихологія

+
+
Немає потреби
+
+
+

Анатомія та еволюція нервової системи людини

+
+
Немає потреби
+
+
+

Психофізіологія

+
+
Немає потреби
+
+
+

Філософія психології

+
+
Немає потреби
+
+
+

Математична статистика та математичні методи в психології

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Вступ до спеціальності з напряму «Психологія»

+
+
Немає потреби
+
+
+

Загальна психологія

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Практикум із загальної психології

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Експериментальна психологія

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Соціальна психологія

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Вікова психологія

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Клінічна психологія

+
+
Немає потреби
+
+
+

Патопсихологія з основами дефектології

+
+
Немає потреби
+
+
+

Педагогічна психологія

+
+
Немає потреби
+
+
+

Психодіагностика

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Історія психології

+
+
Немає потреби
+
+
+

Диференціальна психологія

+
+
Немає потреби
+
+
+

Психологія праці

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Інженерна психологія

+
+
Немає потреби
+
+
+

Основи психотерапії

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Юридична психологія

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Криміналістика

+
+
Немає потреби
+
+
+

Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

+
+
Немає потреби
+
+
+

Основи психологічної практики (практична психологія)

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Методика викладання психології

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Психологія управління

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+
Вибіркові дисципліни професійної підготовки

Соціальні та політичні конфлікти

+
+
Немає потреби
+
+
+

Введення в теологію

+
+
Немає потреби
+
+
+

Основи паблік рилейшнз

+
+
Немає потреби
+
+
+

Практична психологія конфлікту

+
+
Немає потреби
+
+
+

Акмеологія

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Сучасні методи психологічної корекції в системі охорони здоров’я

+
+
Немає потреби
+
+
+

Психологія посттравматичного стресового розладу

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Актуальні проблеми загальної та візуальної психодіагностики

+
+
Немає потреби
+
+
+

Театральна психологія

+
+
Немає потреби
+
+
+

Дитяча психологія та патопсихологія

+
+
Немає потреби
+
+
+

Актуальні питання сучасної віктимології

+
+
Немає потреби
+ «ІТ»
+
+

Організація діяльності психологічних служб

+
+
Немає потреби
+
+
+

Психологія сім’ї

+
+
Немає потреби
+
+
+

Психологія спільної діяльності

+
+
Немає потреби
+
+
+

*У разі використання інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної роботи студентів робиться позначка «ІТ»