Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Пам'ятка студентам
Тестові завдання з дисципліни «Менеджмент» (для бакалаврів)
Тестові завдання з дисципліни «Право» (для магістрів)
Тестові завдання з дисципліни «Право» (для бакалаврів)
Програма науково-дослідної та педагогічної практики «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для магістрів)
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження практики
Методичні рекомендації щодо підготовки, написання та захисту наукових робіт (курсової роботи, кваліфікаційних робіт на здобуття рівня вищої освіти бакалавр і магістр)
Щоденник проходження практики студента
Звіт про виконання програми переддипломної практики
Договір про співпрацю для практики
Методичні матеріали щодо підготовки курсової роботи
Титульний лист для курсових робіт
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт
Титульний лист для контрольних робіт