Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Пам'ятка студентам
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної (магістерської) роботи з Права
Програма науково-дослідної та педагогічної практики «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для магістрів)
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження практики
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної (магістерської) роботи
Щоденник проходження практики студента
Звіт про виконання програми переддипломної практики
Договір про співпрацю для практики
Методичні матеріали щодо підготовки курсової роботи
Титульний лист для курсових робіт
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт
Титульний лист для контрольних робіт