Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Дисципліни вільного вибору студента

Навчальні дисципліни за вибором студента – це дисципліни, які вводяться вищим навчальним закладом для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог особи для потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних особливостей. Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової спеціальності з метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці.

Дисципліни вільного вибору студента представлені у навчальному плані відповідної спеціальності переліком дисциплін, що включає в себе як дисципліни відповідної випускової кафедри, так і дисципліни інших кафедр. Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору студента для конкретного семестру вказана в навчальному плані.

Студент має право обрати навчальні дисципліни із запропонованого переліку, або будь-які інші дисципліни із навчального плану іншої спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному - осінньому або весняному - семестрі.

Дисципліни вільного вибору студента для бакалаврів

Дисципліни вільного вибору студента для бакалаврів

 Адвокатське самоврядування

 Адміністративна відповідальність

 Антимонопольно-конкурентне право

 Банківське право

 Біржове право України

 Бюджетне і страхове право

 Виконавче провадження

 Відповідальність у виконавчому провадженні

 Гарантії адвокатської діяльності

 Делікти в цивільному праві

 Державна служба

 Державне будівництво та місцеве самоврядування

 Державне управління

 Житлове право

 Забезпечення безпеки підприємницької діяльності

 Захист прав учасників виконавчого провадження

 Кадрове забезпечення адвокатури

 Консульське право

 Корпоративне право

 Кримінологія

 Митне право

 Міжнародна нотаріальна практика

 Міжнародне економічне право

 Міжнародний комерційний арбітраж

 Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини

 Нотаріальне діловодство

 Оскарження нотаріальних дій або відмова у їх вчиненні

 Податкове право

 Порядок здійснення виконавчого провадження

 Право інтелектуальної власності

 Правові засади запобігання та протидії корупції

 Правозахисна діяльність адвокатури в Україні

 Трудові спори

 Учасники виконавчого провадження