Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Робочі навчальні програми

Робоча програма навчальної дисципліни – є внутрішнім нормативним документом університету і розробляється кафедрою для кожної навчальної дисципліни на основі освітньо-професійної програми державного стандарту підготовки фахівців.

Робоча програма за своїм змістом є документом, що визначає:

  • обсяги знань, які повинен опанувати студент за курс дисципліни;
  • алгоритм вивчення навчального матеріалу;
  • необхідне методичне забезпечення;
  • складові та технологію оцінювання знань студентів.

На основі робочої програми навчальної дисципліни розробляються посібники для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що забезпечують успішне оволодіння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу.

Обов'язкові робочі навчальні програми для бакалаврів

Обов'язкові робочі навчальні програми для бакалаврів

 Актуальні питання педагогіки та психології вищої школи

 Актуальні питання теоретичної і практичної психології в координатах сучасних парадигм

 Актуальні проблеми вищої нервової діяльності та психофізіології

 Актуальні проблеми психокорекції

 Актуальні проблеми психотерапії

 Анатомія та еволюція нервової системи людини

 Вступ до спеціальності Психологія - Медична психологія

 Вступ до спеціальності Психологія

 Візуальна психодіагностика

 Вікова психологія

 Диференціальна психологія

 Експериментальна психологія

 Загальна психологія

 Історія психології

 Клінична психологія

 Клінічний психоаналіз

 Медико-соціальні основи здоровʼя

 Методика викладання психології

 Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях

 Методика психологічних тренінгів у системі держуправління

 Нейропсихологія

 Основи біології, генетики людини та антропології

 Основи медичних знань

 Основи психодіагностики та психологічного консультування

 Основи психологічної практики (практична психологія)

 Основи психотерапії

 Основи реабілітології

 Патопсихологія з основами дефектології

 Педагогічна психологія

 Практикум із загальної психології

 Пропедевтика психічних хвороб

 Професійна ідентичність молодих науковців

 Психодіагностика

 Психологічна корекція

 Психологічне консультування

 Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

 Психологія аномального розвитку

 Психологія впливу

 Психологія залежної поведінки

 Психологія масової поведінки

 Психологія мотивації

 Психологія особистості

 Психологія посттравматичних стресових розладів

 Психологія праці

 Психологія сексуальності

 Психологія спільної діяльності

 Психологія сім`ї

 Психологія управління

 Психологія

 Психофізіологія

 Соціальна геронтологія

 Соціальна психологія

 Стратегії подолання професійного вигорання соціальних працівників

 Судова психологія

 Судово-психологічна експертиза

 Сучасні концепції та теорії розвитку особистості

 Сучасні методи психологічної корекції в системі охорони здоров'я

 Сучасні психологічні технології

 Сучасні теорії конфліктології

 Теорія і практика психотренінгу

 Фізіологія ЦНС та вищої нервової діяльності

 Фізіологія і психологія праці