Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Дисципліни вільного вибору студента

Навчальні дисципліни за вибором студента – це дисципліни, які вводяться вищим навчальним закладом для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог особи для потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних особливостей. Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової спеціальності з метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці.

Дисципліни вільного вибору студента представлені у навчальному плані відповідної спеціальності переліком дисциплін, що включає в себе як дисципліни відповідної випускової кафедри, так і дисципліни інших кафедр. Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору студента для конкретного семестру вказана в навчальному плані.

Студент має право обрати навчальні дисципліни із запропонованого переліку, або будь-які інші дисципліни із навчального плану іншої спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному - осінньому або весняному - семестрі.

Дисципліни вільного вибору студента для магістрів

Дисципліни вільного вибору студента для магістрів

 • Декократичне врядування
 • Консалтинг у публічному управлінні
 • Технологія прийняття управлінських рішень та лідерство
 • Належне врядування та сервісна держава
 • Політика європейської інтеграції
 • Система місцевого самоврядування
 • Етика в публічній службі
 • Управління публічними фінансами
 • Комунікативна політика та PR-технології у державному управлінні
 • Напрями державної політики
 • Територіальна організація влади в Україні
 • Конфліктологія в державному управлінні