Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Робочі навчальні програми

Робоча програма навчальної дисципліни – є внутрішнім нормативним документом університету і розробляється кафедрою для кожної навчальної дисципліни на основі освітньо-професійної програми державного стандарту підготовки фахівців.

Робоча програма за своїм змістом є документом, що визначає:

 • обсяги знань, які повинен опанувати студент за курс дисципліни;
 • алгоритм вивчення навчального матеріалу;
 • необхідне методичне забезпечення;
 • складові та технологію оцінювання знань студентів.

На основі робочої програми навчальної дисципліни розробляються посібники для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що забезпечують успішне оволодіння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу.

Обов'язкові робочі навчальні програми для магістрів

Обов'язкові робочі навчальні програми для магістрів

 • Вступ до спеціальності "Публічне управління та адміністрування"
 • Організаційно-правове забезпечення публічної служби в Україні
 • Адміністративний менеджмент
 • Теорія та історія публічного публічного управління і адміністрування
 • Цифровий розвиток та електронна демократія
 • Децентралізація влади та реформа державного управління
 • Розробка та аналіз публічної політики