Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Загальна інформація для абітурієнтів

 1. Базові положення
 2. Напрями (спеціалізації)
 3. Терміни навчання
 4. Зразки дипломів про вищу освіту
 5. Документи для вступу

Базові положення

Базова освіта: повна загальна середня, молодший спеціаліст, бакалавр.

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна.

Академія готує висококваліфікованих фахівців за наступними галузями знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

07 Управління та адміністрування

08 Право

24 Сфера обслуговування

26 Цивільна безпека

28 Публічне управління та адміністрування

 Вартість навчання у МАУП

Терміни навчання

Базова освіта
К
У
Р
С
Освітньо-кваліфікаційні рівні
Бакалавр
Магістр

Повна загальна середня

1
4 роки (денна)
4 роки 6 міс. (заочна)
 

Молодший спеціаліст (іншого напряму)

2
3 роки 6 міс. (заочна)
 

Молодший спеціаліст (відповідної галузі знань)

3
2 роки 6 міс. (заочна)
 

Бакалавр (відповідної галузі знань)

1
 
1 рік 6 міс. (денна)
2 роки (заочна)

Зразки дипломів про вищу освіту

Диплом бакалавра
про вищу освіту


 

Додаток до диплома
про вищу освіту (бакалавр)


               

Диплом магістра
про вищу освіту


 

Додаток до диплома
про вищу освіту (магістр)


 

Документи для вступу

 1. Паспорт (2 копії+сканкопія)
  *У випадку подання паспорта з безконтактним електронним носієм, необхідно додати копію довідки / витягу про реєстрацію місця проживання.
 2. Документ про попередню освіту (2 копії+сканкопія)
 3. Додаток з оцінками до документу про попередню освіту (2 копії+сканкопія)
 4. Ідентифікаційний код (2 копії+сканкопія)
 5. Сертифікати ЗНО
 6. Роздруковані результати ЗНО на чистих аркушах формату А4
 7. Чотири(4) фотокарток (3х4)
 8. Копія документа про зміну прізвища (завірену нотаріально)
 9. Військовий квиток або приписне свідоцтво (2 копії)