Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Ліцензія та сертифікати МОН України

Ліцензія

Ліцензійний обсяг: 655

Обсяг студентів, які навчаються в інституті: 332

Сертифікати про акредитацію

Шифр галузі знань
Назва галузі знань
Код напряму підготовки, спеціальності, виду освітньої послуги
Найменування напряму підготовки, спеціальності, виду освітньої послуги
Номер рішення за кожною спеціальністю (протокол АКУ, наказ МОН, в якому приймалося рішення до даної спеціальності)
Підготовка бакалаврів

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

Наказ МОН від 01.07.2013 № 2494л

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Наказ МОН від 06.07.2018 № 1369-л

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Наказ МОН від 12.07.2019 № 942-л

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Наказ МОН від 14.12.2017 № 469-л

Протокол Ліцензійної комісії МОН від 14.12.2017 № 78

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Наказ МОН від 25.09.2018 № 1477-л

Протокол Ліцензійної комісії МОН від 25.09.2018 № 110/2

08

Право

081

Право

Наказ МОН від 21.11.2018 № 2028-л

Протокол Ліцензійної комісії МОН від 20.11.2018 № 116

Підготовка спеціалістів

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565

Підготовка магістрів

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Наказ МОН від 06.07.2018 № 1369-л

Протокол Ліцензійної комісії МОН від 06.07.2018 № 99/2

Перепідготовка спеціалістів

0306

Менеджмент і адміністрування

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Наказ МОН від 31.03.2011 № 764л