Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Моніторинг якості освіти та освітніх послуг

 Анкета моніторингового дослідження адаптації студентів І курсу до навчання в МАУП

 Анкета "Самостійна робота студентів"

 Анкета для опитування студентів Дніпровського інституту МАУП

 Анкета вивчення задоволеності здобувачів вищої освіти якістю оцінювання навчальних досягнень та вирішенням конфліктних ситуацій

 Анкета щодо оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

 Анкета для студентів щодо якості освітньої програми

 Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки освітнього середовища

 Анкета для роботодавців / керівників практики

 Анкета для стейкхолдерів