Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

В ДІ МАУП пройшла конференція з права

Понеділок, 03 грудня 2018
В ДІ МАУП пройшла конференція з права

В конференції взяли участь студенти I-III курсів ВНЗ міста.

28 листопада в ДІ МАУП проведена студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми правового регулювання в системі господарської діяльності».

В конференції взяли участь студенти I-III курсів ВНЗ міста.

Давно відомо, що ринкова економіка побудована на господарській діяльності, результат якої є джерелом стійкого економічного розвитку. Особливий інтерес до цього має сфера господарювання в Україні. Запорукою успіху діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, обміном, споживанням товарів та послуг, є відповідна нормативно-правова база. Успішність такої діяльності значною мірою залежить від рівня оволодіння суб’єктами необхідним обсягом знань, умінь, організаторських здібностей та ініціативи фахівців у галузі господарського права.

Обгрунтування і обговорення актуальних правових проблем господарської діяльності в Україні надасть суттєвий поштовх розвитку економіко-правових досліджень, господарсько-правової спеціалізації в юридичній науці і юридичній освіті. Потреби законодавчого забезпечення економічної політики, розвиток товарно-грошових та інших господарських відносин, прагнення держави до забезпечення поєднання держаного регулювання і ринкової саморегуляції економіки зумовили необхідність у посиленні уваги до розвитку господарсько-правових досліджень.

Актуальні правові проблеми господарської діяльності в Україні невід’ємно пов’язані із державним регулюванням економіки. Підвищення ролі державного регулювання виявилося в посиленні публічних засад у правовому регулюванні господарської діяльності в нових нормативних актах, прийнятих у ряді європейських держав.