Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Прейскурант додаткових послуг

діє з 01.01.2022
Назва послуги
Одиниця виміру
Вартісь, грн.
Оплата за пропущене заняття без поважної причини, для денної форми навчання I-IV курсів Бакалавра
1 заняття
50
Складання заліку з модулю навчальної дисципліни поза групою  
50
Індивідуальне додаткове заняття з дисциплін, за якими студент має більш ніж 50% пропущених занять
1 година
120
Перескладання іспитів, курсових робіт
2-га спроба
200
Перескладання іспитів, курсових робіт
3-тя спроба
250
Перескладання заліків, контрольних робіт
2-га спроба
100
Перескладання заліків, контрольних робіт
3-тя спроба
125
Оплата за несвоєчасно здану контрольну роботу
1 робота
50
Оплата за несвоєчасно здану курсову роботу
1 робота
75
Виготовлення студентського квитка (на пластиковій основі)
1 примірник
150
Виготовлення студентського квитка (на пластиковій основі) (дублікат)
1 примірник
150
Видача академдовідки
одна довідка
25
Визначення деканатом академічної різниці
одна довідка
50
Оплата за переведення до іншої групи за ініціативою студента
-
50
Оплата академічної різниці між навчальними планами: іспит, курсова робота, захист практики
-
25
Оплата академічної різниці між навчальними планами: залік, контрольна робота
-
15
Сканування (текст, графіка)
1 сторінка
1
Друкування матеріалів на ПК
1 сторінка
1
Послуги ксерокопіювання (формат А4)
1 ксерокопія
1
Залікова книжка (дублікат)
1 примірник
50
Виготовлення диплому (дублікат)
1 примірник
50