Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Пам'ятка студентам
Правознавство (Питання до заліку) (Кравцова Є.О.)
Актуальні проблеми кримінального права (Оглядова лекція) (Церковна А.О.)
Контрольна робота з української мови (Кузьменко І.І.)
Довідник з Охорони праці
Охорона праці в галузі (Курс лекцій) (Абашія Е.А.)
Охорона праці в галузі (Теми контрольних робіт) (Абашія Е.А.)
Релігіознавство (Навчальний посібник)
Соціально-психологічна адаптація (Конспект лекції)
Соціальна психологія (Конспект лекції)
Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність (Василенко В.О.)
Актуальні проблеми соціальної психології (Абашія Е.А.)
Невротичні порушення особистості (Конспект лекції)
Актуальні проблеми психосоматики (Конспект лекції)
Організація діяльності психологічних служб (Навчальний комплекс)
Анатомія та еволюція нервової системи
Цифровий розвиток та електронна демократія (Конспект лекцій)
Розробка та аналіз публічної політики (Конспект лекцій)
Правове регулювання господарської діяльності в окремих сферах суспільного виробництва (Конспект лекції)
Теорія держави і права (Конспект лекції)
Суспільна безпека (Конспект лекції)
Юридична психологія (Абашія Е.А.)
Юридична конфліктологія (Абашія Е.А.)
Соціально-психологічна адаптація (Абашія Е.А.)
Соціальна психологія (Абашія Е.А.)