Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Міжнародна економіка
Культури і цивілізації світу (для магістрів)
Теорія ймовірностей та математична статистика
Сучасна економічна теорія
Актуальні проблеми моделювання економічних процесів
Інженерна психологія
Управління виробничими групами
Управління виробничими конфліктами
Психологія посттравматичних стресових розладів (для магістрів)
Правове регулювання господарської дiяльностi в окремих сферах суспільного виробництва
Історія менеджменту
Фізичне виховання
Теорія і практика самоменеджменту
Основи римського цивільного права
Сучасні проблеми адміністративного права та процесу (Методичні матеріали) (для магістрів)
Вступ до спеціальності "Правознавство"
Порадник студента - майбутнього психолога
Методи і технологія прийняття управлінських рішень (для магістрів)
Методи прийняття управлінських рішень
Охорона прав людини (Методичні рекомендації)