Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Довідник з Охорони праці
Релігіознавство (Навчальний посібник)
Соціально-психологічна адаптація (Конспект лекції)
Соціальна психологія (Конспект лекції)
Невротичні порушення особистості (Конспект лекції)
Актуальні проблеми психосоматики (Конспект лекції)
Організація діяльності психологічних служб (Навчальний комплекс)
Анатомія та еволюція нервової системи
Цифровий розвиток та електронна демократія (Конспект лекцій)
Розробка та аналіз публічної політики (Конспект лекцій)
Правове регулювання господарської діяльності в окремих сферах суспільного виробництва (Конспект лекції)
Теорія держави і права (Конспект лекції)
Суспільна безпека (Конспект лекції)
Практика індивідуальних психологічних консультувань
Актуальні проблеми криміналістики (Наукові доповіді)
Актуальні проблеми криміналістики (Статті)
Безпека споживання товарів (Конспект лекції)
Територіальна організація влади в Україні (Конспект лекцій)
Міжнародна економіка
Культури і цивілізації світу (для магістрів)
Теорія ймовірностей та математична статистика
Сучасна економічна теорія
Актуальні проблеми моделювання економічних процесів
Інженерна психологія