Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Правове регулювання господарської дiяльностi в окремих сферах суспільного виробництва
Історія менеджменту
Фізичне виховання
Теорія і практика самоменеджменту (Навчальний посібник)
Теорія і практика самоменеджменту
Основи римського цивільного права
Сучасні проблеми адміністративного права та процесу (Методичні матеріали) (для магістрів)
Вступ до спеціальності "Правознавство"
Методи і технологія прийняття управлінських рішень (для магістрів)
Методи прийняття управлінських рішень
Охорона прав людини (Методичні рекомендації)
Основи правознавства
Туристичне країнознавство
Організація туризму. Основи туризмознавства
Географія туризму
Управління фінансово-економічною безпекою (Методичні вказівки)
История психологии в схемах и таблицах (Навчальний посібник, 2018)
Історія психології
Психологія спільної діяльності
Етнопсихологія (для магістрів)