Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Економетрія (Київ, 2003)
Вища матекатика (Методичні рекомендації)
Практикум з вищої математики (Київ, 2006)
Економетрія (Методичні рекомендації)
Оптимізаційні методи та моделі (Методичні рекомендації)
Математичне програмування (з елементами інформаційних технології) (Київ, 2008)
Порівняльне правознавство
Юридична деонтологія
Ділова українська мова за професійним спрямуванням
Право соціального забезпечення
Правове регулювання соціального забезпечення
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Соціальна медіація, фасилітація та соціально-психологічне констультування
Психологія організацій
Основи біології, генетики людини та антропології
Інформаційні системи і технології
Загальна психологія
Вступ до спеціальності "Психологія"
Вступ до спеціальності "Облік і оподаткування"
Вступ до спеціальності "Менеджмент організацій"
Актуальні проблеми цивільного права