Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
# Для практики
Договір про співпрацю для практики
Звіт про виконання програми переддипломної практики
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження практики
Програма науково-дослідної та педагогічної практики «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для магістрів)
Тестові завдання з дисципліни «Менеджмент» (для бакалаврів)
Тестові завдання з дисципліни «Право» (для бакалаврів)
Тестові завдання з дисципліни «Право» (для магістрів)
Щоденник проходження практики студента