Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
# 2016
Правозахисна діяльність адвокатури в Україні
Соціальна медіація, фасилітація та соціально-психологічне констультування
Сучасні методи психологічної корекції в системі охорони здоров’я
Сучасне публічне адміністрування (Публічне і територіальне адміністрування)
Управління інноваційними проектами (для магістрів)
Управління проектами в бізнес-адмініструванні (для магістрів)
Фінансовий менеджмент в бізнес-адмініструванні (для магістрів)