Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
# 2019
Академічні студії / Дітковська Л. А. - Київ, 2019
Кадровий менеджмент в адміністративному управлінні
Правове регулювання господарської дiяльностi в окремих сферах суспільного виробництва
Практика індивідуальних психологічних консультувань