Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Історія психології
Психологія спільної діяльності
Суспільна безпека (Собко Л.В.)
Філософія психології (Пархоменко О.В.)
Етнопсихологія (для магістрів)
Фінансовий менеджмент в бізнес-адмініструванні (для магістрів)
Фінансовий менеджмент (для магістрів)
Управління проектами в бізнес-адмініструванні (для магістрів)
Управління інноваційними проектами (для магістрів)
Основи біології, генетики людини та антропології (Методичні рекомендації)
Кримінальний процес
Актуальні проблеми медичної психології (для магістрів)
Адміністративна відповідальність
Адміністративна відповідальність / Бородін Л.В. - Київ, 2011
Академічні студії / Дітковська Л. А. - Київ, 2019
Економетрія / Лещинский О.Л. - Київ, 2003
Вища матекатика (Методичні рекомендації)
Практикум з вищої математики / Юртин І.І. - Київ, 2006
Економетрія (Методичні рекомендації)
Оптимізаційні методи та моделі (Методичні рекомендації)
Математичне програмування (з елементами інформаційних технології) / Жильцов О.Б. - Київ, 2008
Актуальні проблеми інтелектуальної власності (Коденко А.Ф.)
Порівняльне трудове право (Коденко А.Ф.)