Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Цивільний процес (Коденко А.Ф.)
Сімейне право (Коденко А.Ф.)
Міжнародно-правове регулювання праці (Коденко А.Ф.)
Екологічне право (Коденко А.Ф.)
Актуальні проблеми цивільного права (Коденко А.Ф.)
Управління фінансово-економічною безпекою (Методичні вказівки)
Історія психології
Психологія спільної діяльності
Суспільна безпека (Собко Л.В.)
Філософія психології (Пархоменко О.В.)
Етнопсихологія (для магістрів)
Фінансовий менеджмент в бізнес-адмініструванні (для магістрів)
Фінансовий менеджмент (для магістрів)
Управління проектами в бізнес-адмініструванні (для магістрів)
Управління інноваційними проектами (для магістрів)
Основи біології, генетики людини та антропології (Методичні рекомендації)
Кримінальний процес
Актуальні проблеми медичної психології (для магістрів)
Адміністративна відповідальність
Адміністративна відповідальність / Бородін Л.В. - Київ, 2011
Академічні студії / Дітковська Л. А. - Київ, 2019
Економетрія / Лещинский О.Л. - Київ, 2003