Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Методи і технологія прийняття управлінських рішень (для магістрів)
Методи прийняття управлінських рішень
Соціологія (Пархоменко О.В.)
Охорона прав людини (Методичні рекомендації)
Основи правознавства
Туристичне країнознавство
Організація туризму. Основи туризмознавства
Цивільний процес (Коденко А.Ф.)
Сімейне право (Коденко А.Ф.)
Міжнародно-правове регулювання праці (Коденко А.Ф.)
Екологічне право (Коденко А.Ф.)
Актуальні проблеми цивільного права (Коденко А.Ф.)
Управління фінансово-економічною безпекою (Методичні вказівки)
Історія психології
Психологія спільної діяльності
Суспільна безпека (Собко Л.В.)
Філософія психології (Пархоменко О.В.)
Етнопсихологія (для магістрів)
Фінансовий менеджмент в бізнес-адмініструванні (для магістрів)
Фінансовий менеджмент (для магістрів)
Управління проектами в бізнес-адмініструванні (для магістрів)