Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Управління інноваційними проектами (для магістрів)
Основи біології, генетики людини та антропології (Методичні рекомендації)
Кримінальний процес
Актуальні проблеми медичної психології (для магістрів)
Адміністративна відповідальність
Адміністративна відповідальність / Бородін Л.В. - Київ, 2011
Академічні студії / Дітковська Л. А. - Київ, 2019
Економетрія / Лещинский О.Л. - Київ, 2003
Вища матекатика (Методичні рекомендації)
Практикум з вищої математики / Юртин І.І. - Київ, 2006
Економетрія (Методичні рекомендації)
Оптимізаційні методи та моделі (Методичні рекомендації)
Математичне програмування (з елементами інформаційних технології) / Жильцов О.Б. - Київ, 2008
Актуальні проблеми інтелектуальної власності (Коденко А.Ф.)
Порівняльне трудове право (Коденко А.Ф.)
Житлове право (Коденко А.Ф.)
Цивільне право (Коденко А.Ф.)
Порівняльне правознавство
Юридична деонтологія
Ділова українська мова за професійним спрямуванням
Право соціального забезпечення
Правове регулювання соціального забезпечення
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці