Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Вища матекатика (Методичні рекомендації)
Практикум з вищої математики / Юртин І.І. - Київ, 2006
Економетрія (Методичні рекомендації)
Оптимізаційні методи та моделі (Методичні рекомендації)
Математичне програмування (з елементами інформаційних технології) / Жильцов О.Б. - Київ, 2008
Актуальні проблеми інтелектуальної власності (Коденко А.Ф.)
Порівняльне трудове право (Коденко А.Ф.)
Житлове право (Коденко А.Ф.)
Цивільне право (Коденко А.Ф.)
Порівняльне правознавство
Юридична деонтологія
Ділова українська мова за професійним спрямуванням
Право соціального забезпечення
Правове регулювання соціального забезпечення
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Соціальна медіація, фасилітація та соціально-психологічне констультування
Психологія організацій
Основи біології, генетики людини та антропології
Інформаційні системи і технології
Загальна психологія
Етнопсихологія (для магістрів)
Вступ до спеціальності "Психологія"