Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Вступ до спеціальності "Облік і оподаткування"
Вступ до спеціальності "Менеджмент організацій"
Актуальні проблеми цивільного права
Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України
Актуальні питання кримінального права
Міжнародне митне право
Просемінар з управління якістю
Управління змінами
Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності
Теорія організацій
Теоретико-методологічні проблеми психології
Сучасні методи психологічної корекції в системі охорони здоров’я
Професійна орієнтація. Підготовка кадрів
Порівняльне трудове право
Основи управління готельним бізнесом
Психологія і педагогіка
Основи міжнародного туризму
Основи менеджменту
Організація праці менеджера
Наукові дослідження у сфері адміністративного менеджменту