Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Просемінар з управління якістю
Управління змінами
Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності
Теорія організацій
Теоретико-методологічні проблеми психології
Сучасні методи психологічної корекції в системі охорони здоров’я
Професійна орієнтація. Підготовка кадрів
Порівняльне трудове право
Основи управління готельним бізнесом
Психологія і педагогіка
Основи міжнародного туризму
Основи менеджменту
Організація праці менеджера
Наукові дослідження у сфері адміністративного менеджменту
Муніципальне право
Методика та організація наукових досліджень
Методи та технології прийняття управлінських рішень
Менеджмент персоналу
Корпоративне управління
Конституційне право України
Кадровий менеджмент в адміністративному управлінні