Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Професійна орієнтація. Підготовка кадрів
Порівняльне трудове право
Основи управління готельним бізнесом
Психологія і педагогіка
Основи міжнародного туризму
Основи менеджменту
Організація праці менеджера
Наукові дослідження у сфері адміністративного менеджменту
Муніципальне право
Методика та організація наукових досліджень
Методи та технології прийняття управлінських рішень
Менеджмент персоналу
Корпоративне управління
Конституційне право України
Кадровий менеджмент в адміністративному управлінні
Інформаційні системи і технології в туризмі
Економічна інформатика
Дитяча психологія та патопсихологія
Актуальні проблеми соціальної психології
Актуальні проблеми корпоративного права
Актуальні проблеми інформаційного права