Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Міжнародне податкове право
Адміністративний менеджмент
Корпоративне право
Мотивація в менеджменті
Основи проектного менеджменту
Управління інноваціями
Педагогічна психологія
Практична психологія
Методика викладання психології
Психологічне консультування
Диференціальна психологія
Соціальна психологія
Візуальна психодіагностика
Операційний менеджмент
Організація проектування підприємства
Основи організації діяльності підприємств
Менеджмент і маркетинг
Маркетингові дослідження в охороні здоров’я
Основи управління бізнесом в сфері промисловості
Фінанси підприємств
Правозахисна діяльність адвокатури в Україні