Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Правове регулювання господарської дiяльностi в окремих сферах суспільного виробництва
Психологія травмуючих ситуацій (Пархоменко О.В.)
Етика ділового спілкування (Пархоменко О.В.)
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної (магістерської) роботи з Права
Іноземна мова зі спеціальності Психологія (Дуброва Н.П.)
Іноземна мова зі спеціальності Право (Дуброва Н.П.)
Іноземна мова зі спеціальності Економіка, Менеджмент (Дуброва Н.П.)
Гарантії АД (Коденко А.Ф.)
Делікти в цивільному праві (Коденко А.Ф.)
Право інтелектуальної власності (Коденко А.Ф.)
Право міжнародних договорів (Собко Л.В.)
Філософія права (Собко Л.В.)
Актуальні проблеми інформаційного права (Собко Л.В.)
Програма науково-дослідної та педагогічної практики «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для магістрів)
Історія менеджменту
Фізичне виховання
Теорія і практика самоменеджменту / Лукашевич Н.П. - Київ, 2002
Теорія і практика самоменеджменту