Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
История психологии в схемах и таблицах / Кухтова Н.В. - Київ, 2018
Тестові завдання з дисципліни «Право» (для магістрів)
Тестові завдання з дисципліни «Право» (для бакалаврів)
Іноземна мова (ІІ семестр) (Дуброва Н.П.)
Іноземна мова (І семестр) (Дуброва Н.П.)
Теорія ймовірностей та математична статистика
Сучасна економічна теорія
Актуальні проблеми моделювання економічних процесів
Інженерна психологія
Управління виробничими групами
Управління виробничими конфліктами
Іноземна мова у професійній діяльності (Дуброва Н.П.)
Тести з української мови. Варіант №2 (Кузьменко І.І.)
Тести з української мови. Варіант №1 (Кузьменко І.І.)
Организация и психология управления персоналом / Щёкин Р.Г. - Киев, 2002
Психологія управління персоналом організацій (Дуброва Н.П.)
Психологія посттравматичних стресових розладів (для магістрів)
Риторика (Пархоменко О.В.)
Правове регулювання господарської дiяльностi в окремих сферах суспільного виробництва
Психологія травмуючих ситуацій (Пархоменко О.В.)
Етика ділового спілкування (Пархоменко О.В.)
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної (магістерської) роботи з Права