Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Етика бізнесу (Пархоменко О.В.)
Безпека споживання товарів (Конспект лекції)
Територіальна організація влади в Україні (Конспект лекцій)
Міжнародна економіка
Тестові завдання з дисципліни «Менеджмент» (для бакалаврів)
Культури і цивілізації світу (для магістрів)
Іноземна мова (ІIІ семестр) (Дуброва Н.П.)
История психологии в схемах и таблицах / Кухтова Н.В. - Київ, 2018
Тестові завдання з дисципліни «Право» (для магістрів)
Тестові завдання з дисципліни «Право» (для бакалаврів)
Іноземна мова (ІІ семестр) (Дуброва Н.П.)
Іноземна мова (І семестр) (Дуброва Н.П.)
Теорія ймовірностей та математична статистика
Сучасна економічна теорія
Актуальні проблеми моделювання економічних процесів
Інженерна психологія
Управління виробничими групами
Управління виробничими конфліктами
Іноземна мова у професійній діяльності (Дуброва Н.П.)
Тести з української мови. Варіант №2 (Кузьменко І.І.)
Тести з української мови. Варіант №1 (Кузьменко І.І.)
Организация и психология управления персоналом / Щёкин Р.Г. - Киев, 2002