Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Сучасна економічна теорія
Актуальні проблеми моделювання економічних процесів
Інженерна психологія
Управління виробничими групами
Управління виробничими конфліктами
Іноземна мова у професійній діяльності (Дуброва Н.П.)
Тести з української мови. Варіант №2 (Кузьменко І.І.)
Тести з української мови. Варіант №1 (Кузьменко І.І.)
Организация и психология управления персоналом / Щёкин Р.Г. - Киев, 2002
Психологія управління персоналом організацій (Дуброва Н.П.)
Психологія посттравматичних стресових розладів (для магістрів)
Риторика (Пархоменко О.В.)
Правове регулювання господарської дiяльностi в окремих сферах суспільного виробництва
Психологія травмуючих ситуацій (Пархоменко О.В.)
Етика ділового спілкування (Пархоменко О.В.)
Іноземна мова зі спеціальності Психологія (Дуброва Н.П.)
Іноземна мова зі спеціальності Право (Дуброва Н.П.)
Іноземна мова зі спеціальності Економіка, Менеджмент (Дуброва Н.П.)
Делікти в цивільному праві (Коденко А.Ф.)
Право інтелектуальної власності (Коденко А.Ф.)