Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Право міжнародних договорів (Собко Л.В.)
Актуальні проблеми інформаційного права (Собко Л.В.)
Історія менеджменту
Теорія і практика самоменеджменту / Лукашевич Н.П. - Київ, 2002
Теорія і практика самоменеджменту
Актуальні проблеми інтелектуальної власності (Собко Л.В.)
Актуальні проблеми трудового права (Собко Л.В.)
Децентралізація (Собко Л.В.)
Актуальні проблеми господарського судочинства (Собко Л.В.)
Суспільство і право (Собко Л.В.)
Основи римського цивільного права
Сучасні проблеми адміністративного права та процесу (Методичні матеріали) (для магістрів)
Вступ до спеціальності "Правознавство"
Порадник студента - майбутнього психолога
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження практики
Методичні рекомендації щодо підготовки, написання та захисту наукових робіт (курсової роботи, кваліфікаційних робіт на здобуття рівня вищої освіти бакалавр і магістр)