Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Актуальні проблеми господарського судочинства (Собко Л.В.)
Суспільство і право (Собко Л.В.)
Основи римського цивільного права
Сучасні проблеми адміністративного права та процесу (Методичні матеріали) (для магістрів)
Вступ до спеціальності "Правознавство"
Порадник студента - майбутнього психолога
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження практики
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної (магістерської) роботи
Методи і технологія прийняття управлінських рішень (для магістрів)
Методи прийняття управлінських рішень
Соціологія (Пархоменко О.В.)
Охорона прав людини (Методичні рекомендації)
Основи правознавства
Туристичне країнознавство
Організація туризму. Основи туризмознавства
Цивільний процес (Коденко А.Ф.)
Сімейне право (Коденко А.Ф.)
Міжнародно-правове регулювання праці (Коденко А.Ф.)
Екологічне право (Коденко А.Ф.)
Актуальні проблеми цивільного права (Коденко А.Ф.)
Управління фінансово-економічною безпекою (Методичні вказівки)