ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Базова освіта для вступу до ДІ МАУП: повна загальна середня, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна (з використанням мультимедійних технологій).

Напрями (спеціалізації):

  1. Право (Комерційне та трудове право) (Антикорупційна діяльність);
  2. Психологія (Практична психологія) (Медична психологія);
  3. Менеджмент (Економіка та управління бізнесом);
  4. Фінанси і кредит (Фінанси, банківська справа та страхування);
  5. Облік і оподаткування;
  6. Маркетинг (Міжнародний маркетинг та реклама);
  7. Економіка (Економіка та управління персоналом).

Навчання у Дніпровському інституті МАУП проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: Бакалавр, Магістр.

У ДІ МАУП можна одержати другу вищу освіту.

Терміни навчання

Базова освіта

К

У

Р

С

Освітньо-кваліфікаційні рівні

Бакалавр

Магістр

Повна загальна середня

1

4 роки (денна);
4 роки 6 міс. (заочна)
 

Молодший спеціаліст (іншого напряму)

2

3 роки 6 міс. (заочна)  

Молодший спеціаліст (відповідної галузі знань)

3

2 роки 6 міс. (заочна)  

Бакалавр (відповідної галузі знань)

1   1 рік 6 міс. (денна);
2 роки (заочна)