ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Дніпропетровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Базова освіта для вступу до ДІ МАУП: повна загальна середня, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна (з використанням мультимедійних технологій).

Напрями (спеціалізації):

  1. Право (комерційне та трудове право);
  2. Психологія (практична психологія);
  3. Менеджмент (Економіка та управління бізнесом);
  4. Фінанси і кредит (міжнародна економіка та фінанси);
  5. Міжнародна економіка та банківська справа;
  6. Облік і аудит;
  7. Маркетинг (міжнародний маркетинг та реклама);
  8. Економіка та управління персоналом.

Навчання у Дніпропетровському інституті МАУП проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.

У ДІ МАУП можна одержати другу вищу освіту.

Термін навчання до рівня бакалавра (заочна форма) на основі молодшого спеціаліста:

  • Відповідної галузі знань - 2 роки 6 місяців;
  • Іншої галузі знань - 3 роки 6 місяців.

Терміни навчання

Базова освіта

К

У

Р

С

Освітньо-кваліфікаційні рівні

Бакалавр

Магістр

Повна загальна середня

1

4 роки (денна);
4 роки 6 міс. (заоч.)
 

Молодший спеціаліст (іншого напряму)

2

3 роки 6 міс. (заоч.)  

Молодший спеціаліст (відповідної галузі знань)

3

2 роки 6 міс.  

Бакалавр (відповідної галузі знань)

    1 рік (денна);
1 рік 6 міс. (заоч., крім напряму «Право»)

Для напряму «Право»

Повна загальна середня

1

4 роки (денна);
4роки 6 міс. (заоч.)
 

Бакалавр (відповідної галузі знань)

5

  2 роки