Дніпропетровський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Базова освіта для вступу до ДІ МАУП: повна загальна середня, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна (з використанням мультимедійних технологій).

Напрями (спеціалізації):

  1. Право (комерційне та трудове право);
  2. Психологія (практична психологія);
  3. Менеджмент (менеджмент підприємницької діяльності);
  4. Фінанси і кредит (міжнародна економіка та фінанси);
  5. Міжнародна економіка та банківська справа;
  6. Облік і аудит;
  7. Маркетинг (міжнародний маркетинг та реклама);
  8. Економіка та управління персоналом.

Навчання у Дніпропетровському інституті МАУП проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.

У ДІ МАУП можна одержати другу вищу освіту.

Шановні випускники технікумів!

Після закінчення технікуму Ви отримали диплом молодшого спеціаліста, але бажаєте мати вищу освіту?

Пропонуємо Вам продовжити навчання у Дніпропетровському інституті МАУП. Термін навчання до рівня бакалавра (заочна форма) на основі молодшого спеціаліста відповідної галузі знань - 2 роки 6 місяців, іншої галузі знань – 3 роки 6 місяців.

Терміни навчання

Базова освіта

К

У

Р

С

Освітньо-кваліфікаційні рівні

Прим.

Бакалавр

Магістр

 

Повна загальна середня

1

4 роки (денна);
4 роки 6 міс. (заоч.)
   

Молодший спеціаліст (іншого напряму)

2

3 роки 6 міс. (заоч.)    

Молодший спеціаліст (відповідної галузі знань)

3

2 роки 6 міс.    

Бакалавр (відповідної галузі знань)

    1 рік (денна);
1 рік 6 міс. (заоч., крім напряму «Право»)
 

Для напряму «Право»

Повна загальна середня

1

4 роки (денна);
4роки 6 міс. (заоч.)
   

Бакалавр (відповідної галузі знань)

5

  2 роки  

Наші випускники одержують два дипломи - державного зразка і диплом, оформлений відповідно до вимог міжнародно – правових норм.

Кожного семестру студентам видається комплект навчально- методичної літератури (без додаткової оплати).