Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Опитування

 Анкета моніторингового дослідження адаптації студентів І курсу до навчання в МАУП

 Анкета "Самостійна робота студентів"

 Анкета для опитування студентів Дніпровського інституту МАУП

 Анкета вивчення задоволеності здобувачів вищої освіти якістю оцінювання навчальних досягнень та вирішенням конфліктних ситуацій

 Анкета щодо оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

 Анкета для студентів щодо якості освітньої програми

 Анкета для роботодавців / керівників практики