ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Кафедра менеджменту і туристичного бізнесу

Кафедра менеджменту і туристичного бізнесу готує компетентних економістів і організаторів економічної діяльності для підприємств різних форм власності, фахівців в області бізнес-планування, оцінки конкурентоспроможності підприємства і продукції, стратегічному розвитку підприємства, здатних приймати ефективні управлінські рішення щодо діяльності підприємства в сучасних складних умовах господарювання та прогнозувати їх наслідки.

Методична робота

На кафедрі впроваджено тренінгові методи навчання з дисциплін:

  1. Корпоративне управління;
  2. Корпоративні фінанси;
  3. Інвестування;
  4. Інвестиційний менеджмент.

Тренінгові методи містять лекції у формі презентації.

Лекції проводяться у дискусійний спосіб, тобто викладаються тези та антитези, які обговорюються студентами і викладачем.

На практичних заняттях застосовуються ситуаційні вправи та задачі, описуються та аналізуються проблеми або ситуації.

Широко впроваджується робота з програмними продуктами з прогнозу ситуації.

Науково-дослідна робота

За результатами наукових досліджень викладачами кафедри за останні 5 років надруковано 19 наукових статей, методичні рекомендації до організації проведення ділових ігор та для виконання практичних завдань (всього 8), посібники з основ менеджменту.

За останні 5 років співробітники та студенти кафедри приймали участь в науково-практичних конференціях республіканського і міжнародного рівня. Регулярно проводяться ділові ігри, в яких студенти виступають у обраних ними ролях.

Організовуються студентські конференції,за результатами яких друкуються методичні матеріали. Надруковано 5 статей, авторами яких є студенти.