Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Програми проходження практик

 Програма виробничої практики «Менеджмент організацій»

 Програма виробничої практики «Управління персоналом і економіка праці»

Виробнича практика для студентів IV курсу спеціальності «Економіка» Дніпровського інституту МАУП є заключним базовим етапом навчання і підготовки студентів до самостійної професійної діяльності за кваліфікацією "Економіст". Виробнича практика має на меті поглиблення студентами набутих базових професійних знань.

Мета проходження студентами виробничої практики — ознайомитись з вибраною спеціальністю, сформувати практичні навички управління суб’єктами підприємницької діяльності всіх організаційно-правових форм та їх структурними підрозділами, поглибити і закріпити теоретичні знання.

Під час проходження виробничої практики студенти повинні ознайомитись і проаналізувати організаційну структуру управління підприємств різних організаційно-правових форм, опанувати методи прийняття управлінських рішень, раціонально використовувати необхідні інформаційні матеріали та рекомендації щодо вдосконалення процесів управління підприємствами.