Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Науково-педагогічний склад

 Чернишева Олена Михайлівна

Доцент, кандидат економічних наук

Портфоліо

Портфоліо

 Посада:
Доцент, кандидат економічних наук.

 Впроваджені навчальні курси та модулі:
Мотивація персоналу, Організація праці менеджера, Моделювання в управлінні соціально-економічними системами, Основи антикризового управління.

 Володіння іноземними мовами:
Російська, англійська зі словником.

 Наукові праці:
21 наукова стаття, 6 статей в матеріалах науково-профільних конференціях, 3 учбових посібники, 1 монографія.

 Трудова діяльність:

З 2011 - викладач кафедри Економіки Українського хіміко-технологічного університету, м. Дніпропетровськ.

У 2013 - аспірантура в Українському хіміко-технологічному університеті, м. Дніпропетровськ.

У 2016 - захист кандидатської дисертації на здобуття вченого звання кандидата економічних наук в Харківському політехнічному інститут.

З 2016 по 2019 - доцент кафедри менеджменту та фінансів Українського хіміко-технологічного університету, м. Дніпро.

З 2019 - доцент кафедри Економіки, менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського інститут МАУП.

 Васильєв Сергій Вячеславович

Доцент, кандидат економічних наук

Портфоліо

Портфоліо

 Посада:
Доцент, кандидат економічних наук.

 Впроваджені навчальні курси та модулі:
Макроекономіка, Мікроекономіка, Економіка туристичного підприємства.

 Володіння іноземними мовами:
Російська, англійська зі словником.

 Наукові праці:
17 наукових статей, 15 статей в матеріалах науково-практичних конференцій, 2 колективні монографії.

 Трудова діяльність:

З 2000 - магістратура Київського Національного університету.

У 2003 - захист кандидатську дисертацію на здобуття вченого звання кандидата економічних наук.

З 2004 по 2015 - доцент Дніпровського сільськогосподарського університету.

З 2015 - доцент кафедри економіки, менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського інститут МАУП.

 Дуброва Наталя Петрівна

Доцент, кандидат економічних наук


 Буркацька Лариса Вікторівна

Старший викладач

Портфоліо

Портфоліо

 Посада:
Старший викладач

 Впроваджені навчальні курси та модулі:
Інноваційний розвиток підприємства, Фінансовий менеджмент, Облік і аудит.

 Володіння іноземними мовами:
Російська, англійська зі словником.

 Наукові праці:
2 статі у наукових фахових виданнях, 3 статті в матеріалах у науково-профільних конференціях.

 Трудова діяльність:

Закінчила Дніпропетровську національну металургійну академію, економічний факультет.

З 2008 по 2010 - економіст ТОВ «МКС», м. Дніпропетровськ.

З 2010 по 2012 - викладач кафедри менеджменту Дніпровського інститут МАУП.

З 2012 - старший викладач кафедри Економіки, менеджменту і туристичного бізнесу Дніпровського інститут МАУП.

 Ромащук Валентина Іванівна

Старший викладач

Портфоліо

Портфоліо

 Посада:
Старший викладач.

 Впроваджені навчальні курси та модулі:
Економіка підприємства, Статистика, Політична економія.

 Володіння іноземними мовами:
Російська, англійська зі словником.

 Наукові праці:
4 статті в матеріалах науково-профільних конференціях.

 Трудова діяльність:

З 1991 по 2003 - викладач кафедри економіки Дніпропетровського національного університету

З 2003 - старший викладач кафедри Економіки, менеджменту і туристичного бізнесу.

 Ромащук Людмила Валеріївна

Старший викладач

 Устименко Оксана Сергіївна

Старший викладач