Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Робочі навчальні програми

Робоча програма навчальної дисципліни – є внутрішнім нормативним документом університету і розробляється кафедрою для кожної навчальної дисципліни на основі освітньо-професійної програми державного стандарту підготовки фахівців.

Робоча програма за своїм змістом є документом, що визначає:

  • обсяги знань, які повинен опанувати студент за курс дисципліни;
  • алгоритм вивчення навчального матеріалу;
  • необхідне методичне забезпечення;
  • складові та технологію оцінювання знань студентів.

На основі робочої програми навчальної дисципліни розробляються посібники для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що забезпечують успішне оволодіння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу.