Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Створений Коледж при Дніпропетровському інституті МАУП

П'ятниця, 01 травня 2009
Створений Коледж при Дніпропетровському інституті МАУП

Коледж при Дніпропетровському інституті МАУП

Рішенням Загальних зборів акціонерів Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 52) створений Коледж при Дніпропетровському інституті Міжрегіональної Академії.

Коледж є відокремленим структурним підрозділом Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Коледж здійснює освітню діяльність у сфері вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва».